Markedsføring

Overblik og potentiale

Korund-mineraler kan danne basis for tilstedeværelse af to kendte ædelsten: rubiner og safirer. I modsætning til diamantmarkedet, hvor der kun findes få aktører, er rubin-området yderst fragmenteret med hundredvis af aktører over hele verden – mange af dem i politisk ustabile områder. På grund af den fragmenterede struktur på markedet for farvede ædelsten, er sikkerheden for leveringsstabilitet meget lav. Derudover betyder det også, at markedets størrelse er svær at vurdere. Det er estimeret, at dette marked har en værdi på omkring 2 mia. dollars årligt på verdensbasis. Ifølge McKinsey’s rapport fra 2013, med titlen“A Multifacted Future: The Jewelry Industry in 2020,” (se Branchenyt), vil det internationale smykkestensmarked vokse fra 148 mia. til 250 mia. euro i 2020, en vækst på 68,9%.

Det internationale marked for smykker viser vækst hvert eneste år med de voksende kinesiske og indiske markeder som de ledende. I 2025 vil Asien udgøre halvdelen af det internationale marked, hvor andelen i 2008 var 12%. Det svarer til en vækst på 400%.

Store juvel- og smykkefirmaer fra hele Verden leder fortsat efter kilder, der kan levere etisk udvundne rubiner i et stabilt forløb, som de kan bygge produkter og markedsføring op omkring. True North Gems korund-mine i Grønland kan blive den kilde, markedet

Sortering & salg

True North Gems udvinder omhyggeligt malmen og forarbejder den til et koncentrat på et anlæg ved selve Aappaluttoq-minen. Koncentratet transporteres til True North Gems’ faciliteter i Nuuk, hvor det minutiøst renses og sorteres. For at udnytte værdien af indholdet optimalt, skal dette klassificeres og værdisættes præcist.

Når rubiner og pink safirer er sorteret og værdisat på True North Gems’ facilitet i Nuuk, er de klar til eksport og salg ved auktioner. Udvalgte slibere inviteres til at byde ved auktionerne. De inviterede sliberier udvælges efter højeste standarder inden for slibning og kvaliteten af deres produkter og afsætningsmuligheder for at sikre, at alle led i distributionskæden lever op til den markedsmæssige profil, der ønskes for grønlandske rubiner og safirer. Der vil også være mulighed for at købe direkte fra selskabet for sliberier der opfylder de strenge kriterier, som True North Gems vil opstille. For bestemte samarbejdspartnere vil det blive muligt at få status som ’godkendt producent’ og dermed få sikkerhed for en ensartet, regelmæssig levering, tilpasset kundens behov.

De sliberier der køber direkte fra selskabet, vil generere en løbende og stabil omsætning, og halvårlige auktioner vil sikre en optimal pris.

Alle led i processen er transparente, så True North Gems sikrer etiske udvundne og forarbejdede slutprodukter.

Greenland-TN17-e1412290084842

Ædelstens-certificering

rubytrack_logo-300x29
Som parallel til Kimberley-processen for diamanter har True Norh Gems udviklet det første system til farvede ædelsten, der kan identificere og spore korunden hele vejen fra udvinding til markedsføring. Den generelle trend er, at virksomheden i alle brancher skal kunne spore deres råmaterialer – og FN har specifikt placeret ædelsten på en liste over materialer, der bør kunne spores. I mange brancher udarbejdes der retningslinjer for Fair Trade for produkter og håndtering. True North Gems er den eneste virksomhed inden for farvede ædelsten, der har et udviklet sporingssystem, der kan håndtere denne sporing, og sætter dermed standarden for branchen på verdensplan.

Med RubyTrack™ kan True Norh spore korunden fra dens placering i den mine, den er udvundet fra, videre gennem forarbejdningen, hvor den udvindes af moderbjergart, og endelig gennem hele sorterings og værdisætningsproveduren. Korunden spores også efterfølgende gennem forskellige auktioner og i sidste ende frem til kunden.

Med Ruby Track kan der udarbejdes et Oprindelsescertifikat, der dokumenterer over for slutkunden, at der er tale om en etisk udvundet og forarbejdet rubin eller pink safir, som stammer fra Grønland, og hvis historik kan spores. Hele processen for grønlandske rubiner og safirer er således dokumenteret.

Oprindelsescertificering

I samarbejde med Grønlands Selvstyre udsteder True North Gems et Oprindelsescertifikat. Baseret på RubyTrack garanterer oprindelsescertifikatet et ubrudt forløb fra minen, gennemforarbejdning og slibning frem til salgsleddet til slutkunden. Det giver såvel slibere som kunder sikkerhed for oprindelse og for etisk forsvarlig udvinding og forarbejdning af de grønlandske rubiner og safirer.

True North er derudover medlem af følgende tre organisationer, hvilket yderligere understøtter Oprindelsescertificeringen:

Grønlands Arbejdsgiverforening: Medlemskabet betyder at alle arbejdstagere har rettigheder og ordentlige arbejdsforhold. Det er stærkt signal om, at alt er baseret på lovgivning og aftaler.

Corporate Social Responsibility (CSR) Greenland: Grønlands Arbejdsgiverforening: Medlemskabet betyder at alle arbejdstagere har rettigheder og ordentlige arbejdsforhold. Det er stærkt signal om, at alt er baseret på lovgivning og aftaler.

Transparency International Greenland: Transparency er en international organisation der forpligter sine medlemmer til at have transparens i alt, hvad de gør.