Ny efterforskning

Grønlandsk rubin

Efterforskning ved minen

Forekomstens endelige dybde og længde er endnu ikke kendt. Et efterforskningsboreprogram , hvor boringerne er målrettet Aappaluttoqs nedre zone (området under den aktuelle 65m’s mine-plans dybde), indledes snart. Mineplanens ressourceestimater er ’indikerede ressourcer’ (109 million karat). Forbedringen af mineplanens ressource vil have en positiv effekt på den samlede rentabilitet og vil bedre afspejle minens sande værdi.

Efterforskningsbudgettet for 2014 i Grønland har været rettet på mine-området og ressourceopdateringen og for at øge mulighederne for at identificere fremtidige reserver og vurdere potentielle efterforskningsområder på tværs af det store efterforskningsområde.

Regional Efterforskning i Grønland

Udenfor Aappaluttoqmineområdet vil nye efterforskningsmål blive undersøgt i 2014. Disse omfatter den nye efterforskningslicens i Maniitsoq, der ligger 400km nord for Aappaluttoq-området. Denne nye licens ligger på historiske overfladeforekomster af blå safir og sapphirine. Selskabet forventer at fuldføre et lille efterforskningsprogram på licencen i løbet af sommeren.